Basta. Podstawowe wskazówki odnośnie Harz IV (Alg 2) i Jobcenter.

Bezrobocie jest problemem społecznym.

W tym kraju jest wystarczająca ilość pracy, ale tylko część z niej jest przyzwoicie płatna. Państwo wycofało się z wielu publicznych sektorów socjalnych, w innych i tak nigdy go nie było.
Konsekwencją tego procesu jest zanikanie poczucia wspólnotowości oraz wzrastająca liczba osób bez pracy lub z niskopłatnym zatrudnieniem. Po roku bezrobocia znowu ląduje się w ALG 2, którego wysokość uniemożliwia normalne życie. Zasiłek pokrywa jedynie niezbędne koszty, a czasem nawet i do tego go nie wystarcza. Wysokość ALG 2 nie wynika z tego, że państwo jest niewystarczająco bogate. Bezrobotni_ne powinni_y kosztować je po prostu jak najmniej, tak aby ci, którzy są zamożni mogli_ły zachować swój stan posiadania. Dla kapitalistycznego społeczeństwa bezrobotni_ne są jak rezerwa, która przez samą swoją egzystencję utrzymuje niskie koszty zatrudnienia, tych jeszcze pracujących.

Niewystarczające możliwości zatrudnienia potwierdzają statystyki urzędu pracy. W sierpniu 2016 roku w Berlinie zarejestrowanych było 180.252 bezrobotnych. W tym samym czasie w agencjach pracy i Jobcenter dostępnych było 25.306 wolnych posad. Jeśli nawet wszystkie oferowane miejsca pracy zostałyby zajęte wciąż pozostałoby 154.946 osób bezrobotnych, co stanowi 85,97% wszystkich zarejestrowanych.

Ze względu na to, że w przyszłości zapewne nic się w tej kwestii nie zmieni, dla wielu osób nastawienie się na zasiłek jest jedyną realistyczną szansą. Z tego powodu przedstawiamy w tej broszurze podstawowe wskazówki na to w jaki sposób przygotować się do Harz IV oraz jak zachować się w Jobcenter.

Jedno zdanie zanim zaczniemy

Aktualnie Twoim zadaniem jest wypełnienie podania o ALG 2, domaganie się wszystkich możliwych środków finansowych i innych preferowanych ulg, jak również forsowanie swoich praw wobec Jobcenter.
Tylko to jest już czasochłonnym zajęciem.

Dlatego powinieneś_nnaś przestrzegać kilku zasad

Podczas wizyty w Jobcenter każdy_a ma prawo do przyprowadzenia osoby towarzyszącej, zapis (SozialGesetzBuch 10 § 13). Obecność jednej lub więcej osób może czynić cuda.
Pamiętaj o zrobieniu kopii dokumentów oddawanych w Jobcenter. Dodatkowo domagaj się potwierdzenia odbioru. Dzięki temu możesz zawsze udowodnić, że urząd otrzymał Twoje podania.

 
Domagaj się pisemnego potwierdzenia wszystkich informacji otrzymanych ustnie (SGB 10 § 33) Dane kontaktowe, jak numer telefonu i adres e-mail nie są niezbędne i nie powinieneś_nnaś ich podawać.
Czekaj nie dłużej niż miesiąc, po upływie tego terminu powinieneś_nnaś zdecydowanie upomnieć się o odpowiedź. Jeśli to nie wystarczy zapowiedz podanie sprawy do sądu z powodu opóźnień. W sądzie rejonowym otrzymasz tzw. Beratungsschein, który uprawnia Cię do bezpłatnej konsultacji prawnej z adokatem_ką. Maksymalny koszta dodatkowe nie powinny przekroczyć 15€.

 

 
Jeśli pomimo ważnego Bewiligungsbescheid, czyli pozytywnej decyzji urzędu, nie zostaną Ci wpłacone na konto należne pieniądze, możesz przy pomocy ostatnio otrzymanego potwierdzenia oraz aktualnego wyciągu z konta domagać się wypłaty środków w gotówce. Nie daj się przekonać talonami na jedzenie, gdyż akceptowane są one jedynie przez niektóre sklepy. To samo dotyczy sytuacji, jeśli pozostajesz już bez środków do życia, a podanie o ALG 2 musi być dopiero przygotowane (SGB 1 § 42 Abs.1).

 
Sprawdź koniecznie jakiej wysokości środki przysługują ci w Jobcenter. Jeśli sam_a nie czujesz się na siłach tego stwierdzić poproś o pomoc w punkcie informacyjnym ALG 2. W razie niezgodności możesz w przeciągu miesiąca się w tej sprawie odwołać, albo w szczególnej sytuacji wystąpić o skorygowanie Bewiligungsbescheid do następnego roku kalendarzowego (SGB 10 §44; SGB 2 § 40 Abs.1).
W Berlinie istnieją ograniczenia w wysokości kosztów czynszu pokrywanych przez Jobcenter (AufwendungenVerordnungWohnen). Istniejąca granica jest zależna od ilości osób, na które dzielone są koszta oraz rodzaju ogrzewania. Jobcenter pokrywa wyższy czynsz zazwyczaj przez 6 miesięcy.

 
Podpisanie tak zwanego EinGliederungsVereinbarung (EGV) powinno nastąpić za obopólną zgodą. Uprzednio nastąpić powinien „Profiling“ (profilowanie) konkretnej umiejętności zawodowej oraz intensywna porada zawodowa. Nie podpisuj od razu, jeśli nie jesteś pewien_na i domagaj się czasu na przemyślenie od 10 do 14 dni. Wykorzystaj swoje prawo głosu i przemyśl warunki. W wypadku niepodpisania EGV zostanie wystawiony akt administracyjny, od którego jednak nie jest uzależniona wysokość otrzymywanych środków.
Metody profilowania zawodowego należą do EGV.
Te mogą być następujące: trening, kształcenie lub dokształcanie zawodowe, możliwości odpracowania wydatków poniesionych przez państwo (MAE), znane również jako prace za 1 Euro oraz prace cywilne. Nie akceptuj żadnej z nich bezkrytycznie. Pamiętaj, że kształcenie i dokształcanie zawodowe mają pierwszeństwo wobec prac za 1 Euro oraz prac cywilnych. Te natomiast muszą spełniać pewne warunki jak stanowienie dopełnienia wobec regularnej pracy oraz wspieranie indywidualnego rozwoju.
Osoby poniżej 25. roku życia z własnym mieszkaniem mogą ubiegać się o niezależne od rodziców świadczenia ALG 2 i nie powinny przy tym być rozliczane względem domu rodzinnego.

 
Obywatele_ki UE ze standardowym prawem pobyty w Niemczech (zameldowanie) mogą od razu ubiegać się o ALG 2, jeśli ich wynagrodzenie nie przekracza 200€ miesięcznie i dlatego są uznane za osoby o niskim dochodzie (Aufstocker) W takim wypadku Urząd do Spraw Migracji i Uchodźstwa przejmuje również koszta kursów językowych.
Jeśli już posiadasz pracę, ale nie jesteś w stanie się z niej utrzymać możesz również jako Aufstocker wystąpić o ALG 2. W celu oszacowania wysokości zasiłku z Jobcenter możesz wykonać następujący rachunek: Odejmij 100€ od zarobku brutto, a następnie 20% od tego co zostanie. Odejmij sumę od dochodu netto. Otrzymasz sumę dochodu podlegającego odliczeniu. Podstawowa stawka świadczeń socjalnych + koszty zamieszkania — suma dochodu podlegającego odliczeniu = wysokość zasiłku, który otrzymasz od Jobcenter.

W razie pytań i wątpliwości odnośnie ALG 2 radzimy skontaktować się z punktem poradnictwa (Beratungsstelle).

Kim jesteśmy i co robimy

Jedynie poprzez wzajemne wsparcie i solidarność można przeżyć w trudnych warunkach tworzonych przez ALG 2. Z tego względu oferujemy 3 dni w tygodniu porady w 7 językach, asystujemy w Jobcenter oraz w sądzie społecznym, albo pośredniczymy w znalezieniu odpowiednich osób. Pomagamy w dochodzeniu praw wobec Jobcenter, blokujemy przymusowe przesiedlenia, walczymy o wyższe płace oraz oferujemy seminaria wokół aktualnych tematów.

*My* jesteśmy BASTA!, organizacją nieodpłatnie tworzoną przez osoby bezrobotne, zatrudnione z niewielkim dochodem oraz studiujących. Jesteśmy niezależni od partii i innych organizacji rządowych.

Razem z Wami tworzymy miejsce, z którego przeciwstawiamy się administracyjnym poniżeniom związanym z rynkiem pracy. Pomoc ze strony każdego i każdej jest mile widziana! Dzięki Wam BASTA! jest długotrwałym, politycznym projektem!

W razie pytań zgłoś się do nas w godzinach porad.

Poradnictwo w tygodniu
Wtorek 14-17 (Niemiecki, Angielski, Włoski, DGS)
Środa 10-13
(Niemiecki, Angielski, Hiszpański)
Czwartek 15-18
(Niemiecki, Angielski, Rumuński)

na Schererstr. 8, 1347 Berlin-Wedding

http://basta.blogspot.eu/
Twitter:https://twitter.com/BastaBerlin

This post is also available in: angielski, niemiecki, włoski